Logo_Kings_of_Search_blauw-Transparant

Privacy Policy Kings of Search:

Kings of Search hecht veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en klanten. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan in verband met onze diensten. Door gebruik te maken van de diensten van Kings of Search stem je in met de verzameling en het gebruik van jouw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit beleid.

1 Informatieverzameling
1.1 Persoonlijke informatie
Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen die je vrijwillig aan ons verstrekt, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens. Deze informatie kan worden verstrekt wanneer je contact met ons opneemt, een offerteaanvraag doet, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan enquêtes of op andere wijze met ons communiceert.
1.2 Gebruiksgegevens
Wij kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer je onze website of diensten gebruikt. Deze informatie kan onder andere je IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende pagina’s, bezochte pagina’s, klikgedrag en tijdstempels omvatten.

2 Gebruik van informatie
Wij kunnen de verzamelde informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:
• Het leveren van onze diensten en het beheren van onze zakelijke relatie met jou.
• Het verbeteren en personaliseren van de gebruikerservaring.
• Het verstrekken van technische ondersteuning en klantenservice.
• Het versturen van administratieve berichten, zoals wijzigingen in ons beleid of belangrijke aankondigingen.
• Het analyseren van trends en het uitvoeren van statistische analyses.
• Het naleven van wettelijke verplichtingen en het handhaven van onze voorwaarden en beleid.

3 Informatie delen
Wij zullen jouw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden, behalve zoals hieronder beschreven:
• Met jouw toestemming: Wij kunnen jouw persoonlijke informatie delen met derden wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven.
• Vertrouwde dienstverleners: Wij kunnen derde partijen inschakelen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren, zoals het verwerken van betalingen, het verzenden van e-mails of het analyseren van gegevens. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren en mogen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.
• Wettelijke vereisten: Wij kunnen jouw persoonlijke informatie openbaar maken als wij te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan de wet, een gerechtelijk bevel, een juridische procedure of overheidsverzoeken, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Kings of Search, onze gebruikers en het publiek te beschermen.

4 Gegevensoverdracht
Aangezien Kings of Search internationaal kan opereren, kunnen wij jouw persoonlijke informatie overdragen naar andere landen dan het land waarin je woont. Deze landen hebben mogelijk andere gegevensbeschermingswetten dan jouw eigen rechtsgebied. Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

5 Gegevensbeveiliging
Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Hoewel wij streven naar het beschermen van de door ons verzamelde persoonlijke informatie, kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen.

6 Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonlijke informatie alleen gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

7 Jouw rechten
Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonlijke informatie, waaronder het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van jouw persoonlijke informatie. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om deze rechten uit te oefenen.

8 Wijzigingen in dit beleid
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie van het privacybeleid zal van kracht zijn zodra deze beschikbaar wordt gesteld op onze website. Wij raden je aan regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

9 Contact
Als je vragen hebt over dit privacybeleid of de privacypraktijken van Kings of Search, neem dan contact met ons op via info@kingsofsearch.nl.